• 0(232) 546 34 34
  • info@dunya.k12.tr
  • Ödemiş/İZMİR

ÖZEL DÜNYA İLKOKULU 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ TEMASI “SU”

EKO OKULLAR PROJESİ KAPSAMINDA

ÖZEL DÜNYA İLKOKULU 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ TEMASI “SU”

Eko- okullar, anaokulları, ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerinin çevresel konulara olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan, çevre eğitimini destekleyen uluslar arası bir programdır.

Eko okullar sınıfta öğrenmenin ötesine geçerek yerel ve geniş toplumda sorumluluk alabilme ve etkinliklerde bulunabilme yeteneklerini de geliştirir.

Eko-Okullar Programı’nın en önemli yönü; tüm okullarımızın tek amaca hizmet etmesi, çocukların çevre ile dost davranışlar sergileyerek, sürdürülebilir çevre kapsamında bilinçlenmesi hatta aileleri ve toplumun geri kalanına ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirmeleridir.

Bu kapsamda uluslararası bir program olan Eko-Okullar Programı ülkemizde 1995 yılında uygulanmaya başlanmış ve 2011 yılı itibari ile 52 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı uluslararası alanda, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülmektedir. Bu program ile çevre sorunlarını en aza indirgemek ve bu konularda daha duyarlı bir toplum oluşturabilmek hedeflenmektedir. Bu nedenle Eko-Okullar Programı küçük yaşta çocuklarımıza çevre eğitimi verilmesini, çevre dostu davranışlar kazandırılmasını ve doğanın dengesine saygılı, kendini doğanın hakimi olarak değil, bir parçası olarak gören nesiller yetiştirilmesini desteklemektedir.

Çevre konusunda bilinç oluşturmak ve insanlarla birlikte tüm organizmaları etkileyen insan davranışlarını olumlu yönde değiştirebilmek düşüncesi ile ilköğretim okulları ve okul öncesi eğitim kurumlarında çevre okuryazarlığı oluşturarak bilincin artmasını, aynı zamanda da öğrenilenlerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

Yeşil Bayrak Ödülü

Yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara verilen Yeşil Bayrak Ödülü, uluslar arası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.